Projekt Investice do nezemědělského podnikání - CIZ-AGRO a.s.

Ke stažení:Předmětem projektu Investice do nezemědělského podnikání CIZ – AGRO, a.s. bylo pořízení užitkového automobilu, který bude využíván ve výrobě hydraulických hadic.

Přínosem projektu je:

  • investice do hmotného majetku
  • podpora nezemědělských činností na venkově - podpora výroby hadic