Profil společnosti Ciz-Agro, a.s.

Společnost CIZ-AGRO vznikla v roce 1997 a byla založena Zemědělsko obchodním družstvem Cizkrajov a od 1.7.1998 přejala výrobní a obchodní činnost svého zakladatele. Společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, v menším rozsahu poskytuje služby spojené s výrobou a opravami hydraulických hadic.

Vlastníme farmu prasat, kde hlavním produktem jsou selata určená k dalšímu výkrmu, která dodáváme na trh. Chováme masný a mléčný skot v uzavřených obratech vlastních stád. Cílovými produkty chovu skotu je mléko a jateční býci.

Zabýváme se rostlinnou výrobou, kde hlavními plodinami jsou krmné plodiny pro živočišnou výrobu a dodávku biomasy do partnerské bioplynové stanice v Cizkrajově, dále řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen ozimý a oves.

Zabýváme se rovněž skladováním a úpravou rostlinné produkce a pronájmem pozemků za účelem provozování vlastní zemědělské činnosti.

Formou služby provozujeme BPS Cizkrajov ve vlastnictví KROW s.r.o. a dodáváme veškeré organické vstupy potřebné k výrobě bioplynu. Jedná se o kukukřičné siláže, travní senáže, hnůj a kejdu skotu a prasat.

Vlastníkům pozemků, jejichž pozemky si pronajímáme a hospodaříme na nich, poskytujeme právní a daňový servis týkající se jejich pozemků

Prohlášení o koncernu:
Společnost CIZ – AGRO, a.s. se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ: 251 65 551 zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 866 prohlašuje, že je členem koncernu, který tvoří se společností KROW, s.r.o. se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ: 251 94 071 zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 8843