Živočišná výroba - chov skotu

Chov masného a mléčného skotu v uzavřených obratech vlastních stád. Cílovými produkty chovu skotu je mléko a jateční býci.

Kontakty:

Vedoucí chovu Bc. Hana Nováková
tel. 724 829 455

Zootechnik Jiří Krajíček
tel. 725 952 461