Projekt Investice do nezemědělských činností - CIZ-AGRO a.s.

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. detaily

Projekt Investice do nezemědělského podnikání - CIZ-AGRO a.s.

Podpora projektů naplňujících cíle SCLLD MAS Česká Kanada. detaily

Zemědělství je naší doménou

Společnost Ciz-Agro, a.s. je partnerem zemědělců v regionu dačicka a poskytuje následující služby:

  • chov skotu a prasat
  • rostlinnou výrobu
  • poskytování mechanizace
  • opravářské práce
  • výrobu hydraulických hadic
  • a další služby pro zemědělství