Živočišná výroba - chov prasat

Vlastníme farmu prasat, kde jsou hlavním produktem selata určená k dalšímu výkrmu, která dodáváme na trh.

Kontakty:

Vedoucí chovu Pavel Hron
tel. 606 179 688

Vedoucí inseminační stanice, zootechnička Dana Hofbauerová
tel. 602 348 912